Curriculum

CURRICULUM

La Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi cadrele didactice au înţeles că protecţia mediului a devenit o problemă de conştiinţă. De aceea încearcă, acolo unde este posibil, să integreze problemele de mediu şi modalităţile de rezolvare a acestora în curriculum, să găsească, pornind de la materia predată, soluţii la problemele contemporane, să facă diverse conexiuni între subiectele de specialitate şi problemele ecologice.

La Fizica la clasa a XII-a, la capitolul Radiaţii se discută întotdeauna cu elevii despre efectele biologice ale radiaţiilor. Elevii au identificat sursele de risipă a apei sau a energiei din şcoală, au propus soluţii pentru eliminarea lor şi au calculat economiile astfel obţinute .

La obiectul Economie la capitolul Nevoi şi resurse se poartă o discuţie cu elevii despre folosirea raţionala a resurselor naturale si se promovează dezvoltarea economică durabilă.

La obiectul Geografie profesorii au la fiecare nivel ocazia să integreze programul Eco-Şcoala în curriculum. Astfel, la clasa a IX-a se discuta despre legatura dintre om şi mediu, influenţa lui asupra mediului geografic. La clasa a X-a se abordează problema felului în care explozia urbană, apariţia marilor oraşe, agricultura intensivă şi industria au modificat mediul înconjurator. La clasa a XI-a se dezbate pe larg problema poluării apelor, solului, aerului şi metodele de combatere a acesteia, problema dezastrelor etc. La clasa a XII-a se studiaza geografia României şi elevii sunt familiarizaţi cu problemele specifice ţării noastre. La această specialitate profesorii dispun de o paletă foarte largă de metode de abordare a problemelor de mediu, cum ar fi: studii de caz, ieşiri în teren, studii aplicate, discuţii cu specialişti.

La orele de Limba şi literatura română elevii au ocazia să organizeze dezbateri, concursuri, să redacteze referate şi eseuri. Alegând pentru aceste tipuri de exerciţii şcolare subiecte referitoare la degradarea mediului şi la frumuseţea naturii se urmareşte un dublu scop: pe de o parte unul specific disciplinei, de exersare a capacităţii de exprimare orală şi scrisă în limba română iar pe de alta parte sensibilizarea elevilor cu privire la problemele ecologice..

La disciplinele economice profesorii au, la clasa a IX-a, numeroase capitole unde abordează problema unui comportament ecologic: Marcarea produselor, Degradarea produselor în timpul transportului, Modificări calitative ale produselor în timpul păstrării, iar la clasa aX-a se studiază Calitatea produselor, Politica in domeniul calităţii.

La ora de Matematica profesorul va măsura împreună cu elevii consumul de apă şi energie şi vor realiza un grafic cu cifrele înregistrate timp de câteva luni pentru a vedea în ce măsură s-a redus eventuala risipă ca urmare a campaniei desfășurate pe această temă.

La Limbi moderne există unităţi de învăţare care au drept scop să sensibilizeze elevii cu privire la problemele de mediu şi la modalităţile de rezolvare ale acestora.

La disciplinele tehnice, la clasa a IX-a există un capitol în care se vorbeşte despre ambalaje, inclusiv modul de reciclare al acestora.

Având în vedere că informatiile au conotaţie interdisciplinară, comisiile metodice din şcoală se vor implica în acţiunile propuse în cadrul acestui proiect astfel:

 1. Aria curriculara tehnologii:
 • să confectioneze panoul Eco, şi recipienţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
 • să realizeze panouri Eco pentru sălile de clasă şi panouri Eco pentru spaţiul verde al şcolii;
 • să depoziteze deşeurile;
 • să coordoneze amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii;
 • să organizeze campaniile de ecologizare din oraş şi din împrejurimi.
 1. Aria curriculara limbă şi comunicare:
 • realizează moment Eco în activităţile extraşcolare;
 • redactează împreună cu elevii Codul Eco;
 • realizează postere ecologice în sălile de clasă şi pe holul şcolii;
 • redactează comunicate şi articole pentru presă.
 1. Catedra de ştiinţe
 • întocmeşte chestionarul de mediu, aplică şi prelucrează datele obţinute;
 • realizarea ecusoanelor;
 • elaborează regulamentele concursurilor, monitorizează şi evaluează desfăşurarea acestora, stabileşte echipele de jurizare;
 • să coordoneze amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde în curtea şcolii;
 • realizarea atelierelor de studiu, conferinţelor din cadrul programului Eco- Şcoala;
 • adaptează curricula prin implementarea unor activităţi precum:cântărirea deşeurilor, graficul colectării deşeurilor, găsirea unor soluţii de recuperare a deşeurilor
 1. Catedra de informatică se va implica în :
 • Realizarea şi imprimarea diplomelor pentru concursurile din planul de activităţi,

–  Monitorizarea şi evaluarea activităţilor ecologice din şcoală: tabele, grafice, premii;

 • Realizarea paginii „ Eco- Şcoala” în site-ul şcolii ;
 • Prelucrarea de fotografii şi filme ale activităţilor programului Eco- Şcoala;
 1. Aria curriculara om şi societate :
 • realizează studiul privind problemele ecologice cu care se confruntă şcoala;
 • realizează postere pe holul şcolii;
 • redactează împreună cu elevii Eco-Codul;
 1. Aria curriculara Educaţie fizică şi sport :
 • compeţii sportive;
 • curăţarea pomilor din curtea şcolii;
 1. Comisia diriginţilor :
 • două activităţi cu temă ecologică desfăşurate în cadrul orelor de dirigenţiei ;
 • iniţiază şi monitorizează realizarea colţului ECO în sala de clasă;
 • realizarea de parteneriate cu alte şcoli şi cu autorităţile locale pe teme de mediu;
 • monitorizează şi evaluează activităţile programului Eco-Şcoala

 

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *